Kategorie

Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 775 188 355

Kontakt na naši zákaznickou linku

Získejte balíček, ve kterém jsou mj. granule pro psy!

V rámci akce Aprííííl s Grandom je můžete získat ZADARMO!  Je to velmi jednoduché:

1. Napište na facebookovém profilu grandom.cz (KLIKNI ZDE) svůj návrh textu komiksové bubliny (50 znaků, komentář k příspěvku této soutěže)  
2. Vybrané příspěvky upravíme a vložíme po odsouhlasení jako varianty soutěžního obrázku na web a zároveň na facebook grandom.cz
3. Příspěvky, které budou mít 30. 4. 2018 nejvíce "lajků" na facebooku grandom.cz, odměníme!

 

 

Soutěžní obrázky najdete ZDE.

Granule pro psy - Soutěž

Podmínky akce APRÍÍÍÍL s GRANDOM (dále jen „AsG“)

 1. Akce APRÍÍÍÍL s GRANDOM je určena pro návštěvníky facebookového profilu grandom.cz (www.facebook.com/GrandomCZ/).

 2. Akce probíhá následujícím způsobem:

  1. Napište na facebookovém profilu grandom.cz, v rámci kterého je zveřejněn obrázek s prázdnou komiksovou bublinou (viz příloha 1 těchto podmínek) komentář k příspěvku této soutěže jako svůj návrh textu komiksové bubliny. Maximální délka příspěvku je 50 znaků.

  2. Vybrané příspěvky upravíme a vložíme po odsouhlasení soutěžícím jako varianty soutěžního obrázku na web a zároveň na facebook grandom.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo vybírat jen takové příspěvky, které považuje za vhodné, zajímavé, vtipné. Napsáním komentáře nevzniká automatické právo být zařazen do soutěže.

  3. Příspěvky, které budou mít 30. 4. 2018 nejvíce "lajků" na facebooku grandom.cz, odměníme! První 3 příspěvky v pořadí získají odměny, které jsou uvedeny v příloze 2, 3 a 4 těchto podmínek. Při rovnosti bodů ("lajků") je ve výhodě příspěvek, který byl jako komentář zveřejněn dříve. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit obsah odměny v případě, že provozní důvody neumožní odeslat balíček v uvedeném složení. V takovém případě může některou položku balíčku nahradit jinou, která bude mít obdobné složení a cenu.

 3. Akce "AsG" probíhá v termínu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018. Nárok na odměnu vznikne pouze u těch příspěvků, které budou vybrány pořadatelem soutěže, budou odsouhlaseny autorem příspěvku s tím, že uvede:

  1. Potvrzení, že je autorem příspěvku a má zájem zúčastnit se soutěže "AsG".

  2. Udělí souhlas s tím, že pořadatel soutěže může používat návrh textu příspěvku v rámci svého marketingového procesu s tím, že soutěžícímu nevzniká nárok na plnění jakéhokoliv charakteru v souvislosti s autorskými právy k textu.

  3. Uvede konktaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefon). Tyto údaje slouží výhradně pro potřeby pořadatele soutěže. Pořadatel se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nepředá třetí straně. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel může zaslat obchodní nabídky na emailovou adresu soutěžícího, maximálně však 1x za měsíc. Tento souhlas se uděluje na dobu 10 let a lze jej odvolat.

 4. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí všeobecná ustanovení §§ 2887 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 5. Tyto podmínky jsou uveřejněny na webu www.grandom.cz.

 6. Pokud je v těchto podmínkách uveden pořadatel akce, rozumí se jím provozovatel e-shopu www.grandom.cz, kterým je pan Dušan Potěšil, IČ 75789353.

 7. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky akce "AsG", a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.grandom.cz.

 8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 31.3.2018.  

 

příloha č. 1 (soutěžní obrázek)

Granule pro psy - Soutěžní bublina

 

příloha č. 2 (odměna – 1. místo)

Granule pro psy - 1. místo

příloha č. 3 (odměna – 2. místo)

Granule pro psy - 2. místo

příloha č. 4 (odměna – 3. místo)

Granule pro psy - 3. místo


Košík  

Nákupní košík je prázdný

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč K úhradě

Košík Objednávka